Η μέθοδος Montessori είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από την Ιταλίδα ιατρό και παιδαγωγό Μαρία Μοντεσσόρι. Η μέθοδος αυτή έχει ορισμένα ξεχωριστά χαρακτηριστικά και οφέλη.