Παιχνίδια σχετικά με τις κατασκευές και τη δημιουργικότητα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων.